Utbildning

Utbildning i säkerhet vid hiss- & rulltrappsarbete

Säkerhet för vår personal och tredje man är av högsta prioritet inom TE Service AB. Därför är det viktigt för oss att alla som arbetar åt företaget, egen personal samt underentreprenörer, är välutbildade i dessa frågor. Vi erbjuder också fastighetsskötare en enklare utbildning i dessa frågor, för att de på ett säkert sätt skall kunna hantera situationer som de skall hantera.

Säkerhetsutbildning av underentreprenörer

Inom TE Service AB är arbetet med miljö och säkerhet ett högt prioriterat område. Vi vill göra allt vad vi kan, för att undvika att de som arbetar åt oss drabbas av olyckor eller annan ohälsa. Som samordningsansvarig för ett projekt har TE Service AB ansvaret för att våra underentreprenörer känner till och arbetar efter våra säkerhetsregler.

Som ett led i detta arbete utbildar vi alla våra underentreprenörer i de risker som finns ute på våra arbetsplatser och vad vi kan göra för att undvika dessa.

Innehåll:

 • Organisations och säkerhetsarbete
 • Personlig skyddsutrustning
 • Fallskydd
 • Arbete med rulltrappor
 • Arbete med hisstak och grop
 • Lyftsäkerhet
 • Lås och skyltanvändning vid stängning av huvud- eller arbetsbrytare
 • Tillfällig överkoppling
 • Barriärer
 • Rörliga arbetsplattformar eller arbete från korggolv
 • Dörröppethållare
 • Jordfelsbrytare
 • Riskanalys
 • Avfallshantering
 • Tillbud och olycksrapportering
 • Intern säkerhetsbesiktning
 • Vad händer om vi inte arbetar enligt gällande krav?

Besök på arbetsplats och demonstration av den teoretiska informationen i praktiken.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.