Säkerhet runt rulltrappor

Säkerhet runt rulltrappor för fastighetsskötare

Även fastighetsskötare ställs inför situationer när de måste hantera rulltrappor. Ställs du ibland inför situationer när du måste hantera rulltrappan? Kanske lättare felavhjälpning. Handen på hjärtat – vet du vilka risker du utsätter både andra och dig själv för?

Nu erbjuder vi dig en helgsutbildning, där vi både teoretiskt och praktiskt, går igenom de vanligaste situationerna som du kan hamna i och hur du på ett säkert sätt kan hantera dessa.

Innehåll:

  • Rulltrappans konstruktion
  • Regelverk gällande kringmiljön runt anläggningen
  • Regelverk gällande ev. olyckor/tillbud
  • Lättare felavhjälpning
  • Dagligtillsyn av anläggningen
  • Uppstart på morgonen eller efter felavhjälpande

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.