Säkerhet runt rulltrappor för fastighetsskötare.


Även fastighetsskötare ställs inför situationer när de måste hantera rulltrappor. Ställs du ibland inför situationer när du måste hantera rulltrappan?

Kanske lättare felavhjälpning.

Handen på hjärtat – vet du vilka risker du utsätter både andra och dig själv för?


Nu erbjuder vi dig en helgsutbildning, där vi både teoretiskt och praktiskt, går igenom de vanligaste situationerna som du kan hamna i och hur du på ett säkert sätt kan hantera dessa.


INNEHÅLL:

-Rulltrappan konstruktion

-Regelverk gällande kringmiljön vid anläggningen

-Regelverk vid ev. olyckor/ tillbud

-Lättare felavhjälpning

-Dagligtillsyn av anläggningen

-Uppstart på morgonen eller efter felavhjälpande

Daglig tillsyn av rulltrappor.

Vad innebär det som ägare av rulltrappor.


Enligt Boverkets föreskrifter ( BFS 2012:4 H13 ) och allmänna råd om rulltrappor och vissa andra motordrivna anordningar.


1 §    Anordningens ägare eller den som annars ansvarar för en motordriven anordning ska se till att anordningen drivs, fortlöpande tillses, sköts och under-hålls så att den ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll, tillsyn och kontroll.


4 §    Rulltrappa och rullramp bör varje dag då den används kontrolleras med inriktning främst på yttre skador enligt följande punkter:


1.Starta anläggningen och låt den rulla minst ett varv, lyssna efter ev. missljud.

2.Kontroll av steg ( ev. skadade ribbor på stens stå yta ).

3.Kontroll av kammar ( tänderna där stegen försvinner in i rulltrappan ).

4.Kontroll av handledare ( svarta banden ) från ev. skador, och att dessa har samma hastighet som stegen och inte ” hackar ” eller stannar.

5.Kontroll av att anläggningens balustrader ( plåtar/ glasen i samt runt rulltrappan ) är fri från skador så att resenärer ej kan fastna eller skada sig.

6.Kontroll av att anläggningens klätter/ åk- & klämskydd ( plastskydden mellan och på utsidorna/ valvgenomgång ) är hela och sitter fast.

7.Kontroll av att det inte förekommer halk/ snubbelrisk på anläggningens golvluckor.

8.Kontroll av åkriktningsljus, dessa lysa i korrekt riktning i enligt med rulltrappans rörelse.

9.Kontroll av att anläggningens varnings & upplysningsskyltar är fria från skador.Vid ev. upptäckt av defekter enligt ovanstående punkter, kontakta omedelbart det företag som har skötseln av anläggningen.


13 §    Det ska vara möjligt att snabbt ta loss en person som fastnat med kroppsdel eller klädesplagg i rulltrappa eller ramp så att risken för personskada begränsas.  Allmänt råd Föreskriftens krav kan uppfyllas genom att:


1. lämplig verktygsutrustning finns lätt tillgänglig och hålls i gott skick, eller

 

2. lokala räddningstjänsten genom avtal sköter undsättning vid olycks-fall och lämplig verktygsutrustning medföljer varje fordon som kan komma till användning vid utryckning till följd av att någon fastnat i rulltrappan eller rullrampen.Adress:                                                                 Telefon                           PlusGiro             Bankgiro                Momsreg.nr

                 Teknisk & Elektrisk Service i Stockholm AB         076-3389211                  683379-2            370-3170              SE556934470701

                 Färentunagränd 24   

                 SE 194 55 Upplands Väsby