Säkerhet runt hissen för fastighetsskötare.


Även fastighetsskötare ställs inför situationer när de måste hantera hiss. Ställs du ibland inför situationer när du måste hantera hissen? Kanske plocka upp nycklar i gropen eller hjälpa folk som fastnat i hissen. Handen på hjärtat – vet du vilka risker du utsätter både andra och dig själv för?


Nu erbjuder vi dig en halvdagsutbildning, där vi både teoretiskt och praktiskt, går igenom de vanligaste situationerna som du kan hamna i och hur du på ett säkert sätt kan hantera dessa.


INNEHÅLL:

-Hissens konstruktion

-Olika dörrtyper

-Regelverk

-Nödöppning av hissdörrar

-Folk fast i hissen

-Baxning av linhissar

-Nödsänkning av hydraulhissar


Risker:


-Folk fast

-Baxning & nycklar i grop
Adress:                                                                 Telefon                           PlusGiro             Bankgiro                Momsreg.nr

                 Teknisk & Elektrisk Service i Stockholm AB         076-3389211                  683379-2            370-3170              SE556934470701

                 Färentunagränd 24   

                 SE 194 55 Upplands Väsby