Utbildning i säkerhet vid hiss- & rulltrappsarbete.


Säkerhet för vår personal och tredje man är av högsta prioritet inom

TE Service AB.

Därför är det viktigt för oss att alla som arbetar åt företaget, egen personal samt underentreprenörer, är välutbildade i dessa frågor.


Vi erbjuder också fastighetsskötare en enklare utbildning i dessa frågor, för att de på ett säkert sätt skall kunna hantera situationer som de skall hantera.


Säkerhetsutbildning av underentreprenörer.


Inom TE Service AB är arbetet med miljö och säkerhet ett högt prioriterat område. Vi vill göra allt vad vi kan, för att undvika att de som arbetar åt oss drabbas av olyckor eller annan ohälsa. Som samordningsansvarig för ett projekt har TE Service AB ansvaret för att våra underentreprenörer känner till och arbetar efter våra säkerhetsregler.


Som ett led i detta arbete utbildar vi alla våra underentreprenörer i de risker som finns ute på våra arbetsplatser och vad vi kan göra för att undvika dessa.


Innehåll:

-Organisations och säkerhetsarbete

-Personlig skyddsutrustning

-Fallskydd

-Arbete med rulltrappor

-Arbete på hisstak och grop

-Lyftsäkerhet

-Lås & skyltanvändning vid stängning av huvud- eller arbetsbrytare

-Tillfällig överkoppling

-Barriärer

-Rörliga arbetsplattformar eller arbete från korggolv

-Dörröppethållare

-Jordfelsbrytare

-Riskanalys

-Avfallshantering

-Tillbud och olycksrapportering

-Intern säkerhetsbesiktning

-Vad händer om vi inte arbetar enligt gällande krav?


Besök på arbetsplats och demonstration av den teoretiska informationen i praktiken.


Yrkeshögskolan i Enköping.

               www.yh.enkoping.se


TE Service är engagerad i utbildningen för blivande  hiss & rulltrapptekniker på Yrkeshögskolan i Enköpingsedan 2006.Säkerhet runt hissen för fastighetsskötare.


Även fastighetsskötare ställs inför situationer när de måste hantera hiss. Ställs du ibland inför situationer när du måste hantera hissen? Kanske plocka upp nycklar i gropen eller hjälpa folk som fastnat i hissen. Handen på hjärtat – vet du vilka risker du utsätter både andra och dig själv för?


Nu erbjuder vi dig en halvdagsutbildning, där vi både teoretiskt och praktiskt, går igenom de vanligaste situationerna som du kan hamna i och hur du på ett säkert sätt kan hantera dessa.


INNEHÅLL:

-Hissens konstruktion

-Olika dörrtyper

-Regelverk

-Nödöppning av hissdörrar

-Folk fast i hissen

-Baxning av linhissar

-Nödsänkning av hydraulhissar


Risker:


-Folk fast

-Baxning & nycklar i gropSäkerhet runt rulltrappor för fastighetsskötare.


Även fastighetsskötare ställs inför situationer när de måste hantera rulltrappor. Ställs du ibland inför situationer när du måste hantera rulltrappan?

Kanske lättare felavhjälpning.

Handen på hjärtat – vet du vilka risker du utsätter både andra och dig själv för?


Nu erbjuder vi dig en helgsutbildning, där vi både teoretiskt och praktiskt, går igenom de vanligaste situationerna som du kan hamna i och hur du på ett säkert sätt kan hantera dessa.


INNEHÅLL:

-Rulltrappan konstruktion

-Regelverk gällande kringmiljön vid anläggningen

-Regelverk vid ev. olyckor/ tillbud

-Lättare felavhjälpning

-Dagligtillsyn av anläggningen

-Uppstart på morgonen eller efter felavhjälpande

Adress:                                                                 Telefon                           PlusGiro             Bankgiro                Momsreg.nr

                 Teknisk & Elektrisk Service i Stockholm AB         076-3389211                  683379-2            370-3170              SE556934470701

                 Färentunagränd 24   

                 SE 194 55 Upplands Väsby