Service och underhåll utan bekymmer med våra serviceavta.


Alla som använder en hiss eller rulltrappa förväntar sig att den ska fungera.

Med ett serviceavtal erhålls en fokusering på förebyggande av fel.

Vår målsättning är att åtgärda anläggningen innan fel uppstår, och därmed att risken för driftstopp minimeras, samtidigt som säkerhet och komfort hålls på högsta nivå.


Ett noggrant anpassat serviceprogram och specialutbildad personal är andra medel att uppnå vår målsättning för att garantera våra kunder en bekymmersfri drift.

En kunnig och välutbildad personal är en ovärderlig tillgång.

Vår policy är därför att alla tekniker skall erhålla en kontinuerlig teknisk fortbildning.


Kundinformation ser vi som ett viktigt verktyg i vårt arbete, och dialogen med våra kunder är av största vikt.

Att fortlöpande informera om de serviceåtgärder som vidtagits och vilka åtgärder som kommer krävas för att säkerställa god funktion och säkerhet av anläggningen, anser vi vara en självklarhet.


Serviceavtal

Ett avtal för varje kund.

Kundens samtliga anläggningar är uppdelade i " unitar "så vi illsammans med kunden har full kontroll på samtliga anläggniongargällande t.ex. utförda servicebesök, felstatestik osv.

 

TE Service AB erbjuder ett flertal olika serviceavtal för sina kunder.

Vår serviceorganisation har servicetekniker, som står välutrustade och välutbildade till Er tjänst.

Vi sköter inte bara hissar, utan har total kompetens i organisation att sköta alla på marknaden förekommande hissar/ rulltrappor/ portar och andra former av transportsystem.TE Service AB erbjuder ett antal olika serviceavtal, och vår filosofi är enkel:

Med vårt förebyggande underhåll tillhandahåller vi högsta möjliga tillgänglighet till bästa ekonomi för våra kunder.

Allt efter Era behov, anläggningens ålder och trafikmiljö, väljer ni bland våra standardavtal eller kontaktar oss för en speciallösning på Ert servicebehov.


Nedan visar vi en kort beskrivning av olika avtalstyper:


Funktionsservice:

Ett förutbestämt antal servicebesök ingår.

Reparationer debiteras löpande.


Begränsad fullservice:

En avtalstyp med sk. omvänd självrisk.

Utöver ett förutbestämt antal servicebesök ingår i kontrakt (per feltillfälle) reparationer för en mellan kunden och TE Service AB förutbestämd summa, överstigande belopp betalas av kund.


Fullservice:

Samtliga service/ reparationskostnader ingår i kontrakt (exkl. åverkan om inte annat är överenskommet).

Det finns inget som är så dyrt än billigt underhåll !

Adress:                                                                 Telefon                           PlusGiro             Bankgiro                Momsreg.nr

                 Teknisk & Elektrisk Service i Stockholm AB         076-3389211                  683379-2            370-3170              SE556934470701

                 Färentunagränd 24   

                 SE 194 55 Upplands Väsby