TE Service AB grundades av

Lars Engeström som har flera

års erfarenhet gällande

rulltrappor och hissar.

Lars som såg värdet i att ha en

yrkesstolthet och inte skämmas för

det är i dagsläget en av Sveriges

ledande profiler när det gäller

rulltrappor/ rullgångbanor.


Lars startade sin yrkesvana

( 1982 ) inom Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) som har på marknaden alla förekommande typer och fabrikat av rulltrappor och hissar. Detta blev en gedigen utbildning och div. kurser samt naturligtvis oerhört mycket praktik.


1987 ville Lars få mer stimulans i livet och lära sig mer,det resulterade i att han bredde ut sina vingar för att lite försiktigt känna på den privata marknaden.

Det var mitt under byggbranschens stortid och han fick luft under sina vingar på en gång, detta resulterade i att bolaget Bemel som hade agenturen på rulltrappsfabrikatet O&K ( senare KONE ) ordnade ett samarbete.

Där fick han den slutgiltiga praktiken ( nymontage ) av både rullgångbanor samt rulltrappor, stora som små.

Sedan den dagen har inget kunna stoppa Lars nyfikenhet av att hela tiden få lära sig mer.


Sedan 1997 är Lars Semperits officiella samarbetspartner i norden. Semperit är världens största och ledande tillverkare av handledare till rulltrappor. Efter många års samarbete kom det Österikiska företaget med förslaget om ett gemensamt samarbete för att möta den ökade efterfrågan, samt ett mer personligt samarbete mellan kunden och företaget. Som ett resultat av detta så arbetar vi som representant för Semperit avseende vulkning och byten av handledare inom Norden.


Med Lars gedigna kunskaper om framförallt rulltrappor och liknande transportsystem, är han sedan våren 2006 huvudlärare för blivande rulltrappstekniker på HY-skolan i Enköping.


Lars är även aktiv i Hissförbundet där han sitter som ordförande i rulltrappskommittén.


Adress:                                                                 Telefon                           PlusGiro             Bankgiro                Momsreg.nr

                 Teknisk & Elektrisk Service i Stockholm AB         076-3389211                  683379-2            370-3170              SE556934470701

                 Färentunagränd 24   

                 SE 194 55 Upplands Väsby