Lars Engeström.                                                               

                                 Sälj/ Utbildning                                                               

                                 +46 (0)76 3389211                                                           

                                  lars@teservice.se                                                                                             Isa Engeström.

                                  Kontor

                                  +46 (0)73 5791343

                                  isa@teservice.se


                                  Therése Engeström.                                                       

                                  Ekonomi/ Kontor                                                             

                                  +46 (0)70 2253098                                                         

                                  therese@teservice.se                                                     

                                 

                 
                                   Jasmine Engeström.

                                   Servicetekniker

                                   +46 (0)73 5134919

                                   jasmine@teservice.se
                                                                                    
                                 

   


                                   Martin Svedsäter.

                                   Servicetekniker

                                   +46 (0)72 8602057

                                    martin@teservice.se

                            

                       


                         

                          Linus Stenberg

                          Servicetekniker                                                             

                          +46 (0)76 0955181                                                       

                          linus@teservice.se


     

   


                                       
 

                                     


Adress:                                                                 Telefon                           PlusGiro             Bankgiro                Momsreg.nr

                 Teknisk & Elektrisk Service i Stockholm AB         076-3389211                  683379-2            370-3170              SE556934470701

                 Färentunagränd 24   

                 SE 194 55 Upplands Väsby